Jongeren

Socrates, Plato en Diogenes, om er maar een paar te noemen. Dat waren Griekse wijsgeren van vòòr onze jaartelling.  Op straat in de openbare ruimtes werd in Griekenland veel gefilosofeerd in de wandelgangen, de Agora.

Over

de jongeren doelgroep bij Denklus

 Socrates, Plato en Diogenes, om er maar een paar te noemen. Dat waren Griekse wijsgeren van voor onze jaartelling.  Op straat in de openbare ruimtes werd in Griekenland veel gefilosofeerd in de wandelgangen, de Agora. Ook in het Romeinse rijk liepen de filosofen tussen de mensen rond en gingen gesprekjes aan; Seneca, Cicero en Epicurus.  Over de hele wereld zijn er altijd filosofen geweest die de mensen om hen heen tot nadenken brachten. Over deze bijzondere gedachten is ook veel geschreven. We laten ons inspireren door allerlei filosofen. In deze tijd kunnen we nog steeds met ze meedenken.   En, dat is minstens net zo interessant, dan gaat het om de vraag “Wat denk jij?” Over geschiedenis, moraal,  wat is een mens, hoe moeten we met elkaar omgaan? Bij de Denklus -sessies gaan we in gesprek met elkaar over echte filosofische kwesties. We hoeven zeker niet hetzelfde erover te denken als de bekende filosofen.  Want als jij je eigen gedachten kan hebben, beweringen kan maken en argumenten kan geven voor wat je denkt dan maken we in gesprek met elkaar  filosofie van nu!  En dan gaat er en wereld voor je open.

Heb jij interesse in een van onze denk-klus-sessies, op school, thuis of in de Denklus praktijk? We horen het graag!

Jongeren

Als jongeren leer je onder andere te praten en na te denken:

Ontwikkel

je actieve taalvaardigheid, luistervaardigheid, creativiteit, sociaalvaardigheid en zelfstandigheid samen met Denklus!