Internationaal burgerschapsvorming met jongeren

50,0060,00

  • Data: in overleg/ groepje van minimaal 4 zelf samenstellen kan
  • 4 lessen van 1- 1,5  uur
  • Inclusief materiaal en opdrachten en certificaat
  • Locatie: Online/Zoom
  • prijs: 50 euro
  • Doelgroep; Jongeren 12-16 jaar
  • Thema: mensbeelden, maatschappijmodellen, politiek,
  • max aantal deelnemers 10
  • Steekwoorden: Dialoog, Internationaal burgerschap, Diversiteit, Conceptdenken
  • taal; Nederland of Engels

Internationaal burgerschapsvorming

Internationaal burgerschapsvorming voor jongeren is een kennismaking met verschillende perspectieven van filosofen door de eeuwen heen. In deze sessies leer je veel over de verschillende denkers. Je leert ook samen met anderen in  gesprek te denken over internationale filosofisch kwesties in maatschappijconcepten en mensbeelden. We zoeken de dialoog vanuit zo veel mogelijk verschillende en invalshoeken (cultuur, religie, taal en opleiding). Diversiteit is de motor in ons gesprek. We werken met filosofische concepten over maatschappij, mens en samenleving. We houden elkaar scherp. We delen inzichten en stellen kritische vragen. Kennis- en vaardigheden ontwikkeling gaan samen in deze interessante serie lessen!

International citizenship education

International citizenship education for young people is an introduction to different perspectives of philosophers through the ages. In these sessions you will learn a lot about the different thinkers. You also learn to think in dialogue with others about philosophical issues in social concepts and images of people. We seek dialogue from as many different angles as possible (culture, religion, language, education, etc.). Diversity is the driving force in our conversation. We work with philosophical concepts about society and people. We keep each other on our toes. We share insights and ask critical questions. Knowledge and skills development go hand in hand in this interesting series of lessons.

Praktisch

Deze handige online-Denk-klus internationaal burgerschapsvorming kan jou goed uitkomen als je met anderen gesprekken voert over actualiteiten èn als je voor je school iets moet schrijven of presenteren. Na deze Denk-klus kom jij goed voorbereid voor de dag.

Voorbereiding (15 minuten)
Deelnemers krijgen van te voren instructies over benodigde materialen. Eventueel worden deze toegestuurd.

Betaling
iDeal of via handmatige overschrijving uiterlijke 1 week voor datum. Bij afzegging korter dan 24 uur van te voren wordt het bedrag voor de sessie in rekening gebracht.