Ambassadeur van Denklus

Denklus nieuwsbrief

Missie

De missie van Denklus Denkgemeenschap is het filosofisch denken in beweging te zetten bij zoveel mogelijk kinderen en volwassenen. Denklus staat voor de gemeenschap (community) van denken, de dialogische vorm, de betrokkenheid, de verbinding van jijzelf en de ander; we denken met elkaar in een veilige denkomgeving onder professionele begeleiding. We voeren een gezamelijke dialoog en houden onze voeten op de grond. Denklus is praktisch in denken en doen! Denklus verwijst naar klussen, want in onze Denk-klussen gaan we ook praktisch aan de slag, creatief en nieuwsgierig onderzoek dat plaats heeft in ieders dagelijks leven, jong en oud! Denklus geeft jouw denken handen en voeten. 

 

Karin: “Uit ieder filosofisch gesprek komen voor deelnemers en voor mij als begeleider nieuwe gezichtspunten of onderzoeksvragen. Deze uitkomsten zetten zich ook na het gesprek door in nieuwe gesprekken. Bij kinderen zie je vaak dat ze na een sessie nog verder op onderzoek uit gaan over het besproken thema.”

Ambassadeurs van Denklus

Karin Glaubitz van Denklus Denkgemeenschap werkt samen met  Ambassadeurs. Ambassadeur van DenklusAmbassadeurs zijn betrokken mensen die zich willen inzetten om de denkgemeenschap te laten groeien.  Ambassadeurs kunnen anderen betrekken in de Denklus Denkgemeenschap. Abassadeurs kunnen vertellen aan anderen hoe  en waarom het zinvol is met kinderen en volwassenen te filosoferen en wat de opbrengsten zijn.

Programma en aanbod voor ambassadeurs van Denklus

Voor ambassadeurs  biedt Denklus een gratis programma aan:  
  •  Bijwonen van (online)  bijeenkomsten voor ambassadeurs waarin ervaringen worden gedeeld en samen onderzoek wordt gedaan.
  • Bijwonen van sessies van Denklus met specifieke doelgroepen.
  • Toegang tot materialen   om in eigen (werk) omgeving een denk gesprek in gang te zetten.
De komende tijd zal hier meer informatie over worden uitgewerkt.   Nieuwsbrief Denklus filosoferen met kinderen online