Categorie:

Geen categorie

filosoferen kind in de praktijk van Denklus

Denklus met kerst

Nieuwsbrief Denklus-Karin GlaubitzDenklus-Kerst-NieuwsHierbij ontvang je de kerstnieuwsbrief van Denklus. Je ontvangt deze brief omdat je eerder mailcontact hebt gehad met Karin Glaubitz (Het Narrenschip).Denklus is opgericht door (kinder-) filosoof Karin Glaubitz. Met Denklus stimuleert Karin in allerlei vormen het filosofisch denken met en voor jong en oud. Denklus biedt op speelse wijze begeleiding voor sessies voor kinderen en volwassenen.“Denklus is voor ouders en hun kinderen die belang hechten aan de ontwikkeling van hun kind in hun volledig eigen denkvermogen. Denklus

Lees verder ➝

Van denken naar taal

Denkkracht- taalkracht Door Karin Glaubitz en Jolanda de Slegte Mei 2020 In mei 2019 bezocht (kinder-)filosoof Karin Glaubitz op uitnodiging van logopedist Jolanda de Slegte een aantal keren de Auris Hildernisseschool, een school voor cluster 2 onderwijs (zie kader). Eerder in het jaar bezocht Jolanda een serie filosofielessen van Karin met groep 1,2,3 op een reguliere school waar veel kinderen een taal-achterstand hebben.  Samen verzorgden Jolanda en Karin filosofische gesprekken voor bijna alle groepen van de Auris Hildernisseschool. In de

Lees verder ➝

Ambassadeur van Denklus

Missie De missie van Denklus Denkgemeenschap is het filosofisch denken in beweging te zetten bij zoveel mogelijk kinderen en volwassenen. Denklus staat voor de gemeenschap (community) van denken, de dialogische vorm, de betrokkenheid, de verbinding van jijzelf en de ander; we denken met elkaar in een veilige denkomgeving onder professionele begeleiding. We voeren een gezamelijke dialoog en houden onze voeten op de grond. Denklus is praktisch in denken en doen! Denklus verwijst naar klussen, want in onze Denk-klussen gaan we

Lees verder ➝