Socratisch gesprek live/online in besloten groep

150,00350,00

  • Zelf te kiezen thema, datum en tijd
  • Duur; +/- 90 minuten
  • Prijs voor particulieren: 150 euro inclusief BTW + (reis) onkosten
  • Prijs voor zakelijke klanten: vanaf 350 euro per sessie
  • Maximaal 10-15 deelnemers
  • Locatie: eigen locatie of online/Zoom met uitnodiging per mail
  • Doelgroep: volwassenen/jongeren
  • Thema: zelf te kiezen of door denklus voorbereid

Socratisch gesprek online 

In het Socratisch gesprek online kan je met een groep een besloten sessie boeken op een zelf gekozen tijd en datum. Socratisch gespreksleider Karin Glaubitz begeleidt online het gesprek. We doen met elkaar een onderzoek naar een thema of vraagstelling. Dat kan zelf gekozen zijn of door Karin voorgesteld. Rond de virtuele tafel voeren we met elkaar een verfrissend en verrassend filosofisch Socratisch gesprek.

Wat is een Socratisch gesprek?

In een Socratisch gesprek doen we onderzoek naar elkaars gedachtengangen over een bepaald onderwerp.  In het Socratisch gesprek komen we met elkaar in gesprek door vragen te stellen, naar elkaar te luisteren, door te vragen en voorbeelden te geven. Het Socratisch gesprek is een gesprek van samen denken. Het gaat in het Socratisch gesprek niet over wat je weet maar wat je denkt. De essentie van een Socratisch gesprek is dat we vanuit het niet-weten met elkaar praten. Het gaat daarbij dus niet om kennis, kunde, positie taalvaardigheid etc . Dit spreken we, zoals Socrates dit in de antieke tijd ook bij ieder gesprek deed, met elkaar steeds weer af.

Inhoud en vorm in het Socratisch gesprek

Aan het Socratisch gesprek ligt geen inhoudelijk plan met doelstellingen ten grondslag. Aan het filosofisch/Socratisch gesprek ligt wel een plan ten grondslag over de vorm van het gesprek; de 5 Socratische bewegingen: Beweren, uitleggen/beargumenteren, luisteren, onderzoeken , concretiseren. De Socratisch gespreksleider begeleidt het gesprek in deze vorm. 
Als opmaat maakt de Socratisch gespreksleider gebruik van een stimulus. Een stimulus is een prikkel in de vorm van een verhaal, gedicht of beeld. Deze stimulus wordt gebruikt om uit het denken volgens de gebaande wegen te kunnen stappen, even symbolisch op een ander been te kunnen gaan staan en je hersens even op te schudden en de vrije loop te geven. En zo dus ook op nieuwe gedachten te komen die fris zijn en niet gebaseerd op kennis en kunde. 

Structuur

De Socratisch gespreksleider brengt met  een kleine oefening, onderzoek, inventarisatie  of een startvraag het gesprek op gang. De vragen kunnen tijdens het gesprek veranderen omdat er nieuw gedachten en argumenten door deelnemers  worden ingebracht.  Het verloop van het gesprek, de veranderingen in gedachten, de argumenten en beweringen worden nauwlettend gevolgd en genoteerd door de begeleider.
Ter afsluiting wordt de door de begeleider gemaakte transcriptie van het gesprek voorgelezen als terugblik.
Wil jij graag met een groep een extra impuls om het gesprek onder elkaar meer denkruimte te geven en nieuwe thema’s te onderzoeken? Of wil je meer weten over de mogelijkheden van een Socratisch gesprek, werkvormen en thema’s?
Neem dan contact op ;
info@denklus.nl of bel 010-4584870/0653425593

 

Voorbereiding (15 minuten)
Deelnemers krijgen van te voren instructies over benodigde materialen. Het programma voor de sessie wordt qua tijdsplanning van te voren per mail toegestuurd. Ook de link naar de Zoom meeting ontvang je over de mail. Je hoeft verder niets voor te bereiden of op je computer te installeren.

Betaling
iDeal of via handmatige overschrijving uiterlijke 1 week voor datum. Bij afzegging korter dan 24 uur van te voren wordt het bedrag voor de sessie in rekening gebracht.

Extra informatie

Aantal deelnemers

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10